Produkter

Copenhagen Webcam

Andet

 
 Start > Copenhagen Webcam

Copenhagen Webcam

Copenhagen Webcam har siden 1996 vist daglige billeder fra København (og andre steder).

Siden starten af 2004 er der kun et par billeder om ugen. Årsagen er travlhed og et forbud, fra Datastyrelsen, mod at fotografere mennesker.

Alle billeder er fotograferet med et digitalt kamera og sat op manuelt med et billedbehandlingsprogram.


Thomas Ring, fotografen


Se Copenhagen WebcamSince 1996 Copenhagen Webcam have shown daily pictures from Copenhagen (and other places).

Since early 2004 there has only been afew pictures every week. The reason is that I am too busy. Sorry.


Thomas Ring, the photografer


See Copenhagen Webcam

 
10.03          Onsdag den 13. november 2019          Uge 46